GHOR BZO

Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen in Zuidoost-Brabant goed geregeld

In een persbericht van de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat deze week verscheen, laten de Inspecties weten dat gemeenten vaak tekort schieten in de kwaliteit van de vergunningverlening voor publieksevenementen. “Gemeenten vragen onvoldoende advies aan de bureaus voor Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) over de te nemen voorzorgsmaatregelen om gezondheidsrisico’s tijdens publieksevenementen te beperken. GHOR-bureaus bieden hun deskundigheid ook onvoldoende actief aan gemeenten aan.”, aldus het persbericht.
Deze constatering komt uit een gezamenlijk rapport van beide Inspecties over de advisering van GHOR-bureaus aan gemeenten bij publieksevenementen. Alle 24 GHOR-bureaus in Nederland zijn in het onderzoek betrokken.

Deze berichtgeving doet geen recht aan de situatie in Zuidoost-Brabant. Dat blijkt ook al uit de ranking van de GHOR-bureaus, die in het rapport wordt aangegeven: van de 24 GHOR-bureaus staat Zuidoost-Brabant op de tweede plaats. Alleen de regio Noord- en Oost-Gelderland scoorde iets beter.Die hoge klassering is te danken aan het feit dat de gemeenten in Zuidoost-Brabant bij een evenement van enige omvang advies vragen aan de GHOR over de geneeskundige aspecten. Deze praktijk is het resultaat van een actief beleid van de GHOR ten aanzien van de advisering bij evenementen.De GHOR adviseert bijvoorbeeld over het preventief inzetten van (het aantal)  EHBO’ers en ambulances tijdens een evenement. En samen met de GGD Brabant-Zuidoost kijkt de GHOR ook naar hygiënische maatregelen, als het aantal toiletten en waterpunten dat aanwezig moet zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van een evenement, zoals het aantal bezoekers en de doelgroep, de activiteiten die ontplooid worden, de vraag of het  evenement zich binnen of buiten afspeelt etc.

Deze samenwerking tussen GHOR, GGD en gemeenten draagt ertoe bij dat de gezondheidsbescherming bij publieksevenementen in Zuidoost-Brabant goed geregeld is.

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

de GHOR bij alle grote evenementen adviseert over de inzet van geneeskundig potentieel?