GHOR BZO

Rampenbestrijding in Zuidoost-Brabant doorgelicht

Maandagavond vond de algemene doorlichting van de organisatie van de rampenbestrijding in Zuidoost-Brabant plaats door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bekend was al dat de simulatie ergens in week 4 tot en met week 7 gehouden zou worden.

De simulatie begon op de gemeenschappelijke meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst in het hoofdbureau van politie in Eindhoven. Binnen de kortste keren werden de centralisten bestookt met tientallen telefoontjes van ‘verontruste burgers' en ‘gealarmeerde pers'. Op basis van die stortvloed aan informatie moesten de centralisten de noodzakelijke opschaling in gang gaan zetten, zowel operationeel als bestuurlijk.

 

Scenario

In het scenario van de Inspectie ging het om een ongeval bij het bedrijf Van den Anker op Ekkersrijt in Son, waar een heftruck een vat met chemicaliën aan stukken gereden had. Al snel werd duidelijk dat de giftige dampen die daarbij vrijkwamen ook woonwijken in Eindhoven bedreigden.

Veertig waarnemers van de Inspectie stonden klaar om op verschillende plaatsen het gedrag van de gealarmeerde hulpverleners, bestuurders en ondersteuners te observeren. Dat gebeurde niet alleen in de meldkamer, maar ook op de plaats van het incident. In het gemeentehuis van Son werd het Gemeentelijk Beleidsteam geobserveerd en in de brandweerkazerne werden de gedragingen en de beslissingen van het Regionaal Beleidsteam en het Regionaal Operationeel Team onder de loep genomen. Ook verschillende gemeentelijke en regionale actiecentra zijn in de simulatie betrokken.

 

Vervolg

De Inspectie zal eerst alle observatieverslagen en geluidsbanden verwerken tot een feitenrelaas. Dat feitenrelaas wordt voorgelegd aan alle betrokkenen in de regio, die daarop kunnen reageren. Op die manier wordt voorkomen dat de feiten die de Inspectie heeft geconstateerd, afwijken van het beeld dat bij de betrokkenen in de regio leeft. Op basis van een eenduidig feitenrelaas maakt de Inspectie vervolgens een analyse en een beoordeling van hetgeen ze in de regio heeft aangetroffen. Het eindrapport van de Inspectie wordt over een maand of drie verwacht.

De regio houdt ook een eigen evaluatie. Uit deze eigen evaluatie wil de regio leerpunten halen om de organisatie van de rampenbestrijding waar nodig te verbeteren.

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

de GHOR tijdens een ramp de verbinding is tussen alle medische diensten in de regio?