GHOR BZO

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant een feit

 Op 15 maart wordt op informele wijze de oprichting van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant gevierd. In Kasteel Helmond zal de heer Fons Jacobs, voorzitter van het project tot vorming van de Veiligheidsregio, stilstaan bij het behaalde resultaat. Inmiddels hebben alle 21 gemeenteraden in de regio ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling. Daarmee is de Veiligheidsregio een feit.

In de Veiligheidsregio werken de brandweer en de geneeskundige diensten samen aan de hulpverlening aan de burger ten tijde van een ramp of crisis. Hier worden de bestuurlijke afwegingen gemaakt en beslissingen genomen ten aanzien van de voorbereiding op en de bestrijding van een ramp of crisis. Met de politie, overige hulpdiensten, de gemeenten en andere partners wordt intensief samengewerkt om bij grootschalige incidenten adequaat te kunnen optreden.

Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit de 21 burgemeesters uit de regio.
Dat zijn dezelfde personen die ook het Regionaal College vormen, het bestuur van de politie Brabant Zuid-Oost. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat het beleid van de beide organisaties goed op elkaar wordt afgestemd. Deze samenwerking en afstemming worden eind deze maand bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant door de beide besturen. Het convenant regelt ook de samenwerking ten aanzien van het gezamenlijk beheren van één meldkamer voor de drie hulpdiensten.

De Veiligheidsregio is op dit moment vooral nog een bestuurlijke constructie. Het is de bedoeling dat personeel van de Regionale Brandweer, van de brandweerkorpsen van de gemeenten Eindhoven en Helmond, van de GHOR en van de meldkamers van brandweer en ambulance overgaan in dienst van de Veiligheidsregio. De brandweer-korpsen van de overige gemeenten, hoofdzakelijk bestaand uit vrijwillige brandweer-mensen, blijven onder verantwoordelijkheid van het eigen gemeentebestuur opereren. Wel zal de leiding van deze korpsen in regionale dienst treden, waarmee de onderlinge samenwerking in de regio zal worden versterkt.

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

bij een ramp binnen een uur professionals klaar staan, die psychische bijstand verlenen aan slachtoffers?